Ilość odwiedzin: 36146

 

Witamy na stronie 

XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Polskich Noblistów w Radomiu


AKTUALNOŚCI

Oferta ubezpieczeniowa dla uczniów

admin

Szanowni Rodzice, informujemy, że decyzją Rady Rodziców przy XIII Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu im. Polskich Noblistów została wybrana rekomendowana oferta ubezpieczeniowa dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

admin

Zasady, w tym warunki i tryb, przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021

Stypendia

admin

Informacje dotyczące zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

KALENDARIUM SZKOŁY – ROK SZKOLNY 2020/2021

admin

Zachęcam do zapoznania się z kalendarium szkoły na bieżący rok szkolny. Znajdują się w nim najważniejsze wydarzenia, w tym terminy dni otwartych oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Zebrania z rodzicami

admin

Zapraszamy na spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów w poniedziałek 7 września 2020 roku na godzinę 17:00.

Walne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 7 września o godzinie 18:00.

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

admin

W związku z nowymi wytycznymi, rozpoczęcie roku szkolnego dla klas drugich i trzeciej odbędzie się zdalnie na platformie Teams o godzinie 1200.

Egzamin poprawkowy

admin

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 26 sierpnia (środa) o godzinie 9:00 w sali D6.

Przypominamy, że uczniowie są zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa - obowiązuje zakrycie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz dystans społeczny.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

admin

Liczba wolnych miejsc 33, w oddziałach:

  • informatyczno-matematycznym (15)
  • humanistycznym (18)

Matura 2020

admin

Gratuluję tegorocznym maturzystom.  Dzięki wynikom  uzyskanym z egzaminów na poziomie podstawowym jesteśmy na ósmym miejscu wśród 26 liceów z Radomia oraz  wśród 20 najlepszych szkół regionu radomskiego. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

admin

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Potwierdzeniem przez kandydata woli przyjęcia jest przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  Dokumenty te w podpisanej i zaklejonej kopercie należy złożyć  w XIII LO umieszczając w skrzynce rekrutacyjnej  w dniach 13 -18 sierpnia br. (do godziny 15).

 

Strony

Subskrybuj XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Polskich Noblistów w Radomiu RSS