Strona główna > KALENDARIUM SZKOŁY – ROK SZKOLNY 2019/2020

KALENDARIUM SZKOŁY – ROK SZKOLNY 2019/2020

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zachęcam do zapoznania się z kalendarium szkoły na bieżący rok szkolny. Znajdują się w nim najważniejsze wydarzenia, w tym terminy dni otwartych oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Termin

Wydarzenie

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

9 września 2019 r.

Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego.

10 września 2019 r.

Spotkania z rodzicami uczniów.

9 - 12 września 2019 r.

Kampania wyborcza  Samorządu Uczniowskiego.

13. września 2019 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

16 - 30 września 2019 r.

Diagnoza klasy trzeciej z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki – terminy ustalone przez  zespoły przedmiotowe.

30 września 2019 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka.

14 października 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej, „Dzień talentów”.

8 listopada 2019 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

5 listopada 2019 r.

Spotkania rodziców uczniów z wychowawcami. Dzień otwarty.

2 - 6 grudnia 2019 r.

Wystawianie ocen przewidywanych.

do 12  grudnia 2019 r.

Informacja rodziców uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych.

6  grudnia 2019 r.

Mikołajki klasowe.

11 - 18 grudnia 2019 r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

20 grudnia 2019 r.

Jasełka.

23 - 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

31 grudnia 2019 r.

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego 2019/2020.

1 stycznia 2020 r.

Rozpoczęcie drugiego okresu roku szkolnego 2019/2020.

2 - 3 stycznia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

7 stycznia 2020 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami – wywiadówki.

styczeń  2019

Studniówka.

10 - 22 lutego  2020 r.

Ferie zimowe.

 Marzec  2020 r.

Testy kompetencji uczniów klas drugich z przedmiotów maturalnych  – według harmonogramu.

6 - 9 marca 2020 r.

Klasowe obchody Dnia Kobiet.

18 - 20 marca 2020 r.

Rekolekcje  wielkopostne.

31 marca  2020 r.

Spotkanie wychowawcy klasy 3A z rodzicami uczniów.

1 - 7 kwietnia 2020 r.

Wystawienie ocen przewidywanych uczniom klasy maturalnej.

Do 8 kwietnia 2020 r.

Informacja  rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.

9 - 14  kwietnia  2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

16 - 21 kwietnia 2020 r.

Wystawianie ocen końcowych uczniom klasy maturalnej.

24 kwietnia 2020 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy maturalnej

28 kwietnia 2020 r.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 2.

8-10 czerwca  2020 r.

Egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1 i 2.

od 15 do  26 czerwca 2020 r.

Pisemne egzaminy z przedmiotów terminach określonych przez CKE.

1 - 6 czerwca  2020 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.

do 8  czerwca  2020 r.

Informacja  rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

12  czerwca 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego).

15 - 19 czerwca 2020 r.

Wystawianie ocen rocznych.

23 czerwca 2020 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne.

24 - 25 czerwca  2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego).

26 czerwca 2020 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1 i 2.

8- 1 4 lipca  2020 r.

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym.

Do 11 sierpnia  2020 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.

ostatni tydzień sierpnia

Ewentualne egzaminy poprawkowe.