Strona główna > Kandydaci do oddziału dwujęzycznego angielskiego.

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego angielskiego.

Wersja do wydrukuWersja PDF

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego odbędzie się  w poniedziałek 29 czerwca b.r. o godzinie 10:00. Przypominam, że wcześniej należy:

-  wypełnić wniosek , który znajduje się w zakładce „Nabór do szkół ponadpodstawowych” w  Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą w Radomiu,  

- wybrać oddział dwujęzyczny angielski  w naszej szkole  na pierwszym lub dalszym miejscu,

- złożyć wniosek do dnia 22 czerwca. 2020 r.  do godziny 15:00.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób: dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie lub przesłać skan/ zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres szkoły. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru skan wniosku należy przesłać na adres:  kancelaria@13liceum.eu

Do szkoły w dniu sprawdzianu  przychodzimy w maseczce, z dokumentem tożsamości (legitymacja  lub inny dokument  ze zdjęciem),  własnym długopisem. Przy wejściu do szkoły obligatoryjnie dezynfekujemy ręce.   Proszę  o zachowanie społecznej odległości (2 m) po wejściu na teren szkoły.  Nauczyciele odprowadzą Was do sal. Po zajęciu miejsca  w sali można zdjąć maseczkę.

W szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Drugi termin sprawdzianu – 20 lipca 2020 r., godzina 10:00  – dla kandydatów, którzy z ważnych przyczyn losowych nie mogli wziąć udziału w sprawdzianie w pierwszym terminie.

Zapraszam

Grażyna Mazur