Strona główna > Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zasady, w tym warunki i tryb, przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1, Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3, Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.