Strona główna > Wypłata stypendium

Wypłata stypendium

Wersja do wydrukuWersja PDF

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacane będą w sekretariacie szkoły w następujących terminach:

CZWARTEK (18 lutego 2016) 10.00 - 15.00

PIĄTEK (19 lutego 2016) 9.00 - 15.00

Stypendium za wyniki w nauce w I semestrze przyznano uczniom ze średnią ocen 5,10 i wyższą.

Do odbioru stypendium upoważnieni są rodzice bądź opiekunowie uczniów za okazaniem dokumentu tożsamości.