Strona główna > Wypłata stypendium

Wypłata stypendium

Wersja do wydrukuWersja PDF

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacane będą w kancelarii szkoły w następujących terminach:

CZWARTEK (23 czerwca 2016) 9.00 - 15.30

PIĄTEK (24 czerwca 2016) 9.00 - 15.30

Stypendium za wyniki w nauce w II semestrze przyznano uczniom ze średnią ocen 5,10 i wyższą.

Do odbioru stypendium upoważnieni są rodzice bądź opiekunowie uczniów za okazaniem dokumentu tożsamości.