Strona główna > Harmonogram

Harmonogram

Wersja do wydrukuWersja PDF

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych,

XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Polskich Noblistów w Radomiu,

na rok szkolny 2018/2019.

(Na podstawie załącznika Nr 1  „Harmonogram rekrutacji 2018/2019 do  „Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia   7 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019”).

Rekrutacja zasadnicza

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10 maja,  od godz. 10.00   do 18 maja  do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

język angielski  -  25  maja godz. 15.00                                                                                     

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

do 11 czerwca  do godz. 15.00    

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

15 czerwca  od godz. 10.00 do 19 czerwca   do godz. 16.00

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.

20 czerwca  o godz. 12.00

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie.

22 czerwca  do godz. 10.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 22 czerwca  od godz. 12.00 do 27 czerwca  do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 USO

od 10 maja   6 lipca                         

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 6  lipca  godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

6  lipca   od godz. 12.00

do 12  lipca do godz. 10.00                                                                                                

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych

 i nieprzyjętych.

12  lipca  godz. 16.00

Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00;       

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych                                  dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych - dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

23  sierpnia godz. 12:00

Ostateczny termin ogłoszenia wyników  sprawdzianu kompetencji językowych.                                 

24  sierpnia  godz. 12.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

od 13  lipca  do 28 sierpnia                       

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 sierpnia  godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

od 29 sierpnia   od godz. 12.00  do 30 sierpnia   do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych                            i nieprzyjętych

do 31 sierpnia   do godz. 12.00