Strona główna > Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych XIII LO

na rok szkolny 2020/2021

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

od 22 lipca do 27 lipca2020 r.

do godz. 15.00

 

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie oddziału dwujęzycznego

od 11 maja do 20 maja 2020 r.  

do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

 dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

29 maja 2020 r.  godz. 15.00

II termin *

15 czerwca  2020 r.  godz. 14.00

od 28 lipca 2020 r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

10 czerwca 2020 r.

II termin

 19 czerwca 2020 r.

7 sierpnia 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 26 czerwca do 30 czerwca

2020 r. do godz. 15.00

--------------------

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r.

godz. 12.00

17 sierpnia 2020 r.

godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 lipca do 20 lipca 2020 r.

 do godz. 15.00

od 17 sierpnia do 21 sierpnia

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.

godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

 

*Dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.