Strona główna > Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

od 15 czerwca do 10 lipca br. do godziny 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

od 15 do 22 czerwca br. do godziny 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego.

29 czerwca br. godzina 10:00

(poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne sprawdzianu kompetencji językowych

do 9 lipca 2020 r.

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego w II terminie dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu  w I terminie.

20 lipca br. godzina 10:00

(poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne sprawdzianu kompetencji językowych napisanego w drugim terminie.

do 30  lipca 2020 r.

Uzupełnienie wniosku  o przyjęcie do szkoły  o zaświadczenie o wynik egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana wniosku o przyjęcie.

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. 

do godziny 15:00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały  one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 do 18 sierpnia br.

do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia br. 

do godziny 15:00

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Źródło danych: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021