konkurs ekologiczny

Wersja do wydrukuWersja PDF

Kategoria:

XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego /Mazovia/
www.mazovia.pl / zakładka „konkursy”

Celem Konkursu jest:

 1. podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii
  i ochrony środowiska naturalnego;
 2. krzewienie dbałości o przyrodę poprzez ukazanie walorów mazowieckiej fauny i flory;
 3. zachęcanie do troski o otaczające środowisko;
 4. tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu……….
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wystawiane w poprzednich edycjach Konkursu oraz prace, które były wystawiane i nagradzane w innych konkursach z zakresu ekologii.
 6. Konkurs jest indywidualny

Co powinni zrobić gimnazjaliści czyli  III grupa wiekowa?

Napisać  wiersz –praca polegająca na samodzielnym napisaniu wiersza dotyczącego tematyki Konkursu, na papierze formatu A4, w formie wydruku komputerowego lub starannego rękopisu (mile widziana płyta CD z plikiem tekstowym

Ułożyć: grę planszową - praca polegająca na przygotowaniu prototypu gry planszowej, przesłany projekt gry powinien zawierać instrukcję oraz wszystkie elementy potrzebne do rozegrania gry. Praca na papierze formatu A3.

Komisja szkolna  wybiera tylko jedną pracę/ wiersz i grę/, która przechodzi do II Etapu Konkursu.

 1. Każda praca na odwrocie powinna być opisana drukowanym pismem w prawym dolnym rogu (imię
  i nazwisko autora pracy, wiek, dokładna nazwa i adres szkoły oraz  kategoria).
 2. Czekamy do 21 X, serdecznie zapraszamy nauczyciele biologii