konkurs "Mój las"

Wersja do wydrukuWersja PDF

Kategoria:

Na prace czekam do 26 listopada. do II etapu przechodzą trzy najlepsze prace

Temat kategorii gimnazjalnej : kategoria III -" Drewno - surowiec przyjazny człowiekowi"

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem szkoły(kod, miejscowość, ulica), podaniem klasy i wieku autora, numerem telefonu i faxu szkoły. Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela - opiekuna pracy.

fragmenty z regulaminu ……..

 Przy  wyborze najlepszych prac kierujemy się :

 wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.

W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną.

 

Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy