AU archiwum

Wersja do wydrukuWersja PDF

Informacje o działaniach szkolnych kół naukowych-skn w ramach współpracy z Akademia Uczniowską 2011- 2013

Biologia

Akademia Uczniowska

Akademia Uczniowska – Biologia

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 dwunastoosobowa grupa uczniów klas IIIa i IIIh realizowała projekt dotyczący rozkładu cech dominujących i recesywnych wśród gimnazjalistów z PG 13.

Swoimi badaniami objęli 100 uczniów klas I i III. opracowali ,przeprowadzili i zanalizowali ankiety, przygotowywali graficzne opracowanie działań w ramach skn, oraz mini drzewka rodowe. Do badanych cech należały: barwa i rodzaj włosów, kolor tęczówki, sposób zakładania kciuka podczas składania dłoni.

 oto ilustracja ich kilkumiesięcznych zmagań z genetyką.

 

 

 

 

W tym roku (2011/12) – pierwszy raz w naszej szkole  gimnazjaliści   mogli tworzyć  biologiczne  szkolne koła naukowe  w ramach AU.  I koło naukowe- stanowili uczniowie klsy  IIIf  – w I semestrze, a drugie koło – to łączone klasy IIIe, IIIc.

W ramach spotkań – prowadzone są eksperymenty biologiczne, obserwacje, formy wzajemnego nauczania. Gimnazjaliści pracują  w 3 kilkuosobowych grupach  w ramach których prowadzą dzienniki laboratoryjne, opracowują  karty pracy, gromadzą dokumentację. Uczą się rozpoznawać zmienne, stawiać hipotezy i formułować tematy prac badawczych.  Zwracają też uwagę na prawa autorskie.

Tematy eksperymentów, obserwacji, wzajemnego nauczania  wraz  z  fotograficznym zapisem .

 opiekun  kół Irena Śniarska

Semestr I:

  • Nukleinowy wąż  –  jako sprawdzenie wiadomości z genetyki
  • Jaki jest  wpływ pH środowiska  na szybkość  wchłanianie wody przez błonnik
  • Badanie zawartości glukozy w jadalnych organach roślin przy pomocy glukometru – czy zawartość glukozy w jadalnych organach roślin nasiennych jest stała?
  • Czy temperatura, odczyn roztworu wpływają na dyfuzję – grupa 2,

 

Semestr  II:

  • Osobników o jakim nasileniu cechy jest najwięcej w danej populacji?
     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

W marcu członkowie SKN z III e: Anie, Janek i Bartosz przygotowali dla swoich kolegów spotkanie z mikroskopem i obserwacje samodzielnie wykonanych  preparatów z liści roślin. Zaobserwowane aparaty szparkowe w skórce liści utrwalili na zdjęciach. Bartkowi udało się nagrać ruchy cytoplazmy w komórkach liści. Zapraszam do oglądania.

Opiekun SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty: