Strona główna > Klocki autonomiczne > Biologia > entuzjaści edukacji

entuzjaści edukacji

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ciekawe pytania badające kompetencje.  Pod podanym adresem wiele zadań.Zachęcam .Są też odpowiedzi.  Oto przykłady

http://bnd.ibe.edu.pl/search?section=1

Maciek, przygotowując się do kartkówki z biologii, sporządził na podstawie informacji znalezionych w Internecie własne notatki. Oto one:

1. Mocz z nerek poprzez moczowody spływa do pęcherza moczowego, a stamtąd poprzez cewkę moczową opuszcza organizm.

2. Charakterystyczną barwę mocz zdrowej osoby zawdzięcza obecności niewielkiej ilości krwinek czerwonych.

Artur, kolega z klasy Maćka, stwierdził, że jedna z nich jest błędna, ale nie wskazał, która i nie wyjaśnił, dlaczego.

Zaznacz błędną notatkę oraz właściwe uzasadnienie swojego wyboru.

(1) Błędną notatką jest

A.  notatka 1,

B.  notatka 2,

(2) ponieważ

A. mocz opuszcza organizm przez moczowody, a cewka moczowa łączy nerki z pęcherzem.

B. obecność krwinek w moczu jest objawem chorobowym.

Niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu jest współdziałanie narządów i układów w wykonywaniu funkcji życiowych.

Zaznacz układ, z którym współdziała układ krążenia podczas wykonywania podanych w tabeli funkcji.

Układy:

1. Wydalniczy

2. Oddechowy

3. Dokrewny

4. Pokarmowy

 

Funkcja układu krążenia

Z którym układem współdziała

układ krążenia ?

1.

Zaopatrywanie komórek w aminokwasy, które mogą być wykorzystane do budowy białek.

A / B / C / D

2.

Transport usuwanych z organizmu produktów przemiany związków azotowych.

A / B / C / D

3.

Dostarczanie komórkom związków regulujących ich wzrost i przemianę materii.

A / B / C / D