Ilość odwiedzin: 575

Doradca zawodowy

Alicja Wrona

Zapraszam
sala A 204 

Wtorek 10.30 - 12.30
Środa 8.10 - 13.10
Piątek 8.10 - 11.10

Uczniów klas III oraz Rodziców:

zapraszam na:

- Indywidualne rozmowy doradcze,
- Porady i informacje zawodowe,
- Zajęcia, warsztaty rozwojowe,

zachęcam do:

- Wykonania testów preferencji zawodowych i predyspozycji zawodowych
- Opracowania Indywidualnego Planu Działania.

ponadto można uzyskać:

- Informację zawodową dotyczącą: opisów zawodów, oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, zasad rekrutacji,
- Wsparcie i pomoc w sprecyzowaniu planów zawodowych i edukacyjnych, 

Oferuję wsparcie i pomoc w sprecyzowaniu planów zawodowych i edukacyjnych, określeniu ścieżki kształcenia i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

 

Kwestionariusze predyspozycji zawodowych

admin - doradca

Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim. " Korczak

Kreatywne Zarządzanie Karierą - marzec

admin - doradca

Projekt " Kreatywne zarządzanie karierą "  - zajęcia

 

Zajęcia w ramach projektu „Kreatywne zarządzanie karierą” , realizowanego przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy nr RPMA.10.03.01-14-3996/15-00 zawartej dnia 20.07.2016 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych-  prowadzi doradca zawodowy Pani Edyta Zawada

Nie daj się zmanipulować

admin - doradca

Młodzież naszego Liceum wspólnie ze swoim doradcą zawodowym p. Sylwią Wesołowską skorzystała z zaproszenia na Interaktywną Wystawę "Mózg" zorganizowaną przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu. W tym roku warsztaty poświęcone tematyce wywierania wpływu. 

Kreatywne Zarządzanie Karierą - zajęcia

admin - doradca

Kreatywne zarządzanie karierą - zajęcia indywidualne i grupowe w ramach projektu unijnego

·         

Służba mundurowa i cywilna- straż pożarna

admin - doradca

Dzisiaj (tj.11.01.18r.) odbyła się wspaniała i ciekawa wycieczka z naszym  doradcą zawodowym p. Sylwią Wesołowską  do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Straży Pożarnej w Radomiu. Odwiedziliśmy nowoczesną Jednostkę Ratowniczo – Gaśnicza NR 2 w Radomiu!  Uroczyste otwarcie tej nowej siedziby odbyło się w 2015 roku.

Kształcenie zawodowe i dualne.

admin - doradca

Kolejna wycieczki zawodoznawcze odbyły się w ramach nawiązanej wieloletniej współpracy z  firmą PMP. Mają one na celu promocję wśród młodzieży kształcenia zawodowego w formie dualnej. 

Archiwum Państwowe. Archiwista

admin - doradca

Kolejna nasza wycieczka zawodoznawcza z panią Sylwią Wesołowską - naszym doradcą zawodowym odbyła się do Archiwum Państwowego w Radomiu. Oprowadził nas po oddziałach archiwalnych sam Pan Dyrektor Kazimierz Jaroszek.

Laboratorium Mikrobiologii

admin - doradca

Uczniowie, którzy mają zainteresowania medyczne mogli przyjrzeć się z bliska jak wygląda praca w Laboratorium Mikrobiologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Test Inteligencji Wielorakiej

admin - doradca

Predyspozycje zawodowe wynikają z Twoich cech osobowych, uzdolnień i zainteresowań, marzeń.

Zajęcia w ramach projektu " Kreatywne zarządzanie karierą"-listopad

admin - doradca

Kreatywne Zarządzanie Karierą

grafik zajęć

LISTOPAD 2017

Strony