Strona główna > Klocki autonomiczne > Język angielski > Zasady dotyczące przenoszenia uczniów

Zasady dotyczące przenoszenia uczniów

Wersja do wydrukuWersja PDF
Zasady dotyczące przenoszenia uczniów

 

Międzyklasowe: przeniesienie ucznia do innej klasy następuje na skutek uzyskania przez ucznia oceny dopuszczającej z języka angielskiego, na koniec semestru.
Międzygrupowe: przydział do grup wewnątrz klas może ulec zmianie z początkiem nowego semestru. O przeniesieniu ucznia decydują nauczyciele języka angielskiego, uczący w danej klasie dwujęzycznej.