Strona główna > Sprawdzian kompetencji językowych dla absolwentów szkoły podstawowej

Sprawdzian kompetencji językowych dla absolwentów szkoły podstawowej

Wersja do wydrukuWersja PDF

Sprawdzian kompetencji językowych dla absolwentów szkoły podstawowej

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany  w procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów  dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla  naszego liceum , V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta i  VI Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Kochanowskiego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego przystępuje  do sprawdzianu w szkole, w której wybrał oddział dwujęzyczny jako pierwszą preferencję  lub w szkole, w której oddział dwujęzyczny znajduje się na wyższej preferencji.

Wyniki sprawdzianu uzyskane w jednej ze szkół będą uwzględniane w pozostałych pod warunkiem, że kandydat wybierze te  szkoły na swojej liście preferencji.

 

Terminy przeprowadzania sprawdzianu kompetencji językowych w rekrutacji zasadniczej

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Dzień

Godzina

Dzień

Godzina

27 maja 2019 r.

15:00

7 czerwca  2019 r.

15:00

24 czerwca 2019 r.

(dla kandydatów, którzy nie przystąpili  do sprawdzianu w  pierwszym terminie)

10:00

26 czerwca  2019 r.  

10:00

Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Dzień

Godzina

Dzień

Godzina

31 lipca 2019 r.

10:00

5 sierpnia  2019 r.

12:00