Strona główna > Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Wersja do wydrukuWersja PDF

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

 

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany  w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów  dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla  naszego liceum, V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta i  VI Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Kochanowskiego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego przystępuje  do sprawdzianu w szkole, w której wybrał oddział dwujęzyczny jako pierwszą preferencję lub w szkole, w której oddział dwujęzyczny znajduje się na wyższej preferencji.

Wyniki sprawdzianu uzyskane w jednej ze szkół będą uwzględniane w pozostałych pod warunkiem, że kandydat wybierze te  szkoły na swojej liście preferencji.

 

Terminy przeprowadzania sprawdzianu kompetencji językowych w rekrutacji zasadniczej

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Dzień

Godzina

Dzień

29 maja 2020 r.

15:00

10 czerwca 2020 r.

15 czerwca 2020 r.

(Dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.)

14:00

19 czerwca  2020 r.  

Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Dzień

Godzina

Dzień

28 lipca 2020 r.

10:00

7 sierpnia 2019 r.