Strona główna > Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy na sprawdzian kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych  z języka angielskiego  do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się w środę 20 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00.  Przypominam o zabraniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Przypominam, że na mocy porozumienia sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego jest wspólny dla naszego liceum i V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im Romualda Traugutta. Kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych w szkole, w której znajduje się pierwszy preferowany przez nich oddział dwujęzyczny. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu w szkole, w której wybrał oddział dwujęzyczny jako pierwszą preferencję lub w szkole, w której oddział dwujęzyczny znajduje się na wyższej preferencji. Wynik sprawdzianu będzie uznawany w obu szkołach.

Grażyna Mazur

 

 

 

Zarządzenia nr 3 i 5  Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 w raz z załącznikami znajdują  się na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Podstawa prawna funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych.

 

1. Podstawa prawna rekrutacji

2. Regulamin rekrutacji i kryteria przyjęć  kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

3. Komunikat ws. dodatkowego terminu na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych 

4. Harmonogram

5.  Oferta edukacyjna

6. Planowane oddziały klas pierwszych rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2018/2019.

7. Sprawdzian kompetencji językowych

8. Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

9. CLIL – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe