Strona główna > Rekrutacja

Rekrutacja

  

Poradnik dla absolwenta gimnazjum i absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej

 

2. Harmonogram rekrutacji kandydatów do XIII Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu  na rok szkolny 2019/2020.

3. Planowane oddziały klas pierwszych dla absolwentów gimnazjum. 

4. Planowane oddziały klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej.

5. Sprawdzian kompetencji językowych dla absolwentów gimnazjów

6. Sprawdzian kompetencji językowych dla absolwentów szkoły podstawowej

7. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2018/2019

8. Zakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do klasy pierwszej dwujęzycznej w liceum trzyletnim  - dla absolwentów klas gimnazjum.

9. Zakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do klasy pierwszej dwujęzycznej w liceum czteroletnim - dla absolwentów klas ósmych.

10. Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowano:

11.CLIL – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe